BETEKENIS VAN DE HEILIG-BLOEDPROCESSIE

De Processie van het Heilig Bloed werd door Unesco erkend als Immaterieel Cultureel Werelderfgoed
De Heilig-Bloed processie poogt een antwoord te geven op de vragen die bij ieder mens opkomen naar de zin van het leven en het bestaan van de wereld. Iedereen verlangt ernaar diep gelukkig te worden.
Dat geluk krijgt verschillende namen, volgens de culturele achtergrond waartegenover men leeft : de enen noemen het “Nirwana”, anderen de “hemel” of in de bijbelse traditie : Rijk Gods, het nieuwe Jeruzalem, Sion, de stad van God …
De traditionele structuur van de processie bestaat uit vier delen :