HET NIEUWE TESTAMENT of het leven van Jezus Christus

Een nieuwe tijd breekt aan.Christus wordt geboren in een timmermansgezin, op een onbeduidende plek. Het zijn de eenvoudigen, de herders, die het eerst de vreugdeboodschap ontvangen. Daarom moet wie de zin van het leven zoekt, aandacht hebben voor het kleine en open staan voor het onverwachte. De drie koningen komen uit de verschillende windstreken naar Jezus toe.

Zij dragen de symbolen van de wijsheid uit de Westerse, Oosterse en Afrikaanse culturen om te getuigen dat Christus het antwoord is op de zin-vraag van alle mensen. Later spreekt het kind Jezus de leraren toe met diepe intuïtie en wijsheid. Nog later, laat Hij de kinderen tot zich komen omdat kinderen heilig zijn en ontvankelijk voor God.

Jezus Christus geeft het antwoord op de zinsvraag
Dezelfde Jezus die juichend wordt ingehaald in Jeruzalem, zal enige dagen later door dezelfde menigte ter dood worden veroordeeld. Dubbelhartigheid van de mens? De nacht voor zijn dood, tijdens de laatste maaltijd met zijn discipelen, geeft Jezus zijn boodschap van liefde door, die zij op hun beurt zullen moeten overleveren aan de wereld.

Jezus wordt nochtans door een van zijn vrienden verraden en voor Pilatus gebracht die Hem veroordeelt uit schrik voor de woede van het volk. Hij wordt gegeseld en met doornen gekroond. Op de calvarieweg draagt hij het kruis, symbool van het lijden en tegelijk van het onverwoestbare leven en van de trouw aan de liefde.
Op die manier een antwoord op de zinvraag van elke mens.

Hij toont in zijn leven dat de liefde sterker is dan alle negatieve krachten. Dit geloof wordt bekrachtigd in het gebeuren dat de eerste christenen de verrijzenis noemen.
Christus’ verrijzenis is het centraal geloofspunt van de christenen : Jezus is niet dood, hij blijft aanwezig voor wie met Hem omgaat en aldus vrede en blijdschap vindt.