VERERING VAN HET HEILIG-BLOED

Sedert de 12de eeuw wordt de relikwie van het Heilig Bloed door talrijke broederschappen en verenigingen uit Brugge vereerd.

Nog vandaag wordt aan de relikwie eer betuigd door de prelaten, de geestelijkheid en de burgerlijke overheden in naam van de hele bevolking.

Via deze relikwie herdenken de gelovigen het lijden van Jezus de Zoon van God die mens geworden is en zijn verrijzenis, bron van onze redding.