DE RELIKWIE VAN HET KOSTBAAR BLOED EN DE VERERING ERVAN

Sedert ongeveer 750 jaar, wordt de relikwie van het Heilig Bloed door de bevolking van Brugge en omstreken intens en getrouw vereerd.

Bewust van het belang dat de Bruggelingen hechten aan de relikwie, heeft de Edele Confrérie van het Heilig Bloed, door de eeuwen heen, geen moeite gespaard om deze traditie in ere te houden.

Elke namiddag wordt de relikwie van het Heilig Bloed aan de bezoekers voor verering aangeboden van 14 uur tot 15 uur.

Deze eeuwenoude verering kent haar hoogtepunt op Hemelvaartsdag, wanneer het schrijn met de relikwie door Bischoppen en Prelaten door de straten van Brugge wordt gedragen, in een plechtige en kleurrijke Processie met 1700 deelnemers. Ieder jaar wordt deze unieke Processie bijgewoond door circa 35.000 bedevaarders.

Gebed

Heer Jezus,
Uw Kostbaar Bloed herinnert ons aan uw lijden, dood en verrijzenis.
Gij hebt de mensen bevrijd van een zinloos bestaan en van een blijvende dood.
Geef moed aan hen die onder verdrukking gebukt gaan.
Geef leven aan hen die het leven als zinloos ervaren.
Geef kracht en uithoudingsvermogen aan hen die zich inzetten voor vrede en welzijn.
Wakker het vuur van liefde aan onder alle mensen, het vuur van eenheid en verdraagzaamheid onder de christenen.

Heer,
Uw Heilig Bloed herinnert aan het Nieuw Verbond tussen God en de mensen.
Het is teken van Uw vriendschap met ons.
Laat die verbondenheid met U dagelijks sterker worden.
Open mijn hart en verstand voor iedere mens die Gij op mijn levensweg plaatst.
Dat Uw Heilig Bloed mij kracht mag geven om getuige te zijn.