header image
Rector Holyblood

De rector van de Heilig Bloedbasiliek

Goeiedag, mijn naam is Piet Vandevoorde.

Ik ben de rector van de Heilig Bloedbasiliek. Ik stel mij graag even voor.

Op 15 augustus 1964 ben ik in Ieper geboren. Na mijn humaniorastudies ben ik als
18-jarige naar het seminarie in Brugge getrokken om er de priesteropleiding te beginnen.
Op 1 juli 1989 werd ik priester gewijd in Wervik, waar ik ben opgegroeid.
Ondertussen wist ik al dat ik in Leuven kon gaan studeren: licentie (nu master) theologie.
Het was de bedoeling om er 2 jaar te blijven, maar dat zijn er uiteindelijk 23 geworden:
na de studies 11 jaar als studentenpastor op de Universitaire Parochie en 10 jaar hoofdaalmoezenier in UZ Leuven.

In 2012 kwam ik terug naar (het bisdom) Brugge om aalmoezenier te worden
in het AZ St Jan. Op 1 maart 2019 werd ik bisschoppelijk vicaris/gedelegeerde
voor caritas en diaconie in het bisdom Brugge. Zo kan ik de band met de zorgsector aanhouden en ook blijvend aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Ook de bedevaarten van het bisdom behoren tot mijn takenpakket.

Sinds 1 juli 2020 combineer ik deze taak met het rector-zijn in de H. Bloedbasiliek.
Mijn aandacht gaat daarbij vooral naar evangelisatie, verzorgde liturgie en hartelijke contacten met mensen.

Mijn hoop voor de komende tijd (na corona) is dat onze basiliek een plaats mag blijven (en steeds meer mag worden) waar mensen kunnen groeien in geloof, hoop en liefde, omdat ze de levende Heer Jezus ontmoeten.